Typ karty Opis karty
Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego. Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego.
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne.
Projekty polityk, strategii, planów lub programów. Projekty polityk, strategii, planów lub programów.
Polityki, strategie, plany lub programy. Polityki, strategie, plany lub programy.
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów. Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów.
Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii. Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii.
Wykazy, zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wykazy, zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Inne dokumenty Inne dokumenty
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!