Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 68
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
68/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola włoska z działki nr ewid. 1 obręb 6 Łąki nad Wieprzem gm. Miasto Lubartów Gmina Miasto Lubartów
67/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działek: nr ewid. 1531/1, 1950, 7030 i 7136 obręb 2 Jeziorzany gm. Jeziorzany oraz nr ewid. 2042 obręb 3 Krępa gm. Jeziorzany Gmina Jeziorzany
66/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o pozwoleniu na budowę ujęcia wody i hydroforni oraz sieci ppoż. na terenie Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka w m. Stara Jedlanka gm. Uścimów na działce nr ewid. 160/98 obręb ewid. 12 Jedlanka Stara PGR Osoba fizyczna
65/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i zmieniająca decyzję Nr 140/08 z dnia 25 marca 2008 r. o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem techniczno-socjalno-biurowym z wewnętrznymi instalacjami oraz drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i miejscami postojowymi na działkach nr ewid. 36, 37, 38, 39, 40, 41/2, 42, 44, 45, 50, 56, 59, 60 położonych w Lubartowie obręb ewid. 9 Glinianki w zakresie usunięcia kładki transportowo-technicznej Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy Sp.J.
64/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 103202L wraz z włączeniem do drogi wewnętrznej w m. Marcinów i Sosnówka gm. Abramów w ramach inwestycji: Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 103202L i 103239L oraz powiatowej nr 1523L w m. Sosnówka na działkach nr ewid. 389, 390, 867/1, 874, 898 obręb ewid. 6 Marcinów, 246, 2237/1, 2240, 2242, 2235 obręb ewid. 8 Sosnówka Wójt Gminy Abramów
63/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1529L (od drogi pow. nr 1511L - Baran - Sobolew - Ciemno do drogi pow. nr 1528L) na odcinku od km 0+929.78 do granicy gminy Firlej z gminą Kamionka w km 1+898 na działkach nr ewid. (w nawiasach nr działek wydzielone w wyniku podziału geodezyjnego objęte planowaną inwestycją) nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi: nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa: 418/2, 419, 418/1 (418/4) (nr wg operatu podziału dla drogi gminnej nr 103669L) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia, nieruchomości, które na skutek zatwierdzenia projektów podziału oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa: 359/2 (359/9), 359/4 (359/5), 359/3 (359/7), 360 (360/1), 361 (361/1), 362 (362/1), 363 (363/1), 364/2 (364/3), 364/1 (364/5), 365 (365/1), 366/2 (366/5), 366/3 (366/7), 367/1 (367/3), 368/1 (368/3), 368/2 (368/5), 369 (369/1), 370 (370/1), 371 (371/1), 372 (372/1), 373 (373/1), 374 (374/1), 375 (375/1), 376 (376/1), 377 (377/1), 378 (378/1), 379 (379/1), 380 (380/1), 381/3 (381/4), 381/2 (381/6), 381/1 (381/8), 382 (382/1), 384/2 (384/3), 387 (387/1), 211 (211/1), 212 (212/1), 213 (213/1), 215 (215/1), 216 (216/1), 217 (217/1), 218 (218/1), 219 (219/1), 220 (220/1), 221 (221/1), 222 (222/1), 223 (223/1), 225 (225/1), 226 (226/1) (nr wg operatu podziału), 388 (388/1) (nr wg operatu podziału dla drogi gminnej nr 103669L) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia, nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi: nieruchomości przeznaczone do czasowego zajęcia: 385 (rów melioracyjny), 359/3 (359/8), 360 (360/2), 361 (361/2), 362 (362/2), 368/1 (368/4), 368/2 (368/4), 379 (379/2), 380 (380/2), 381/3 (381/5), 387 (387/1) (nr wg operatu podziału), 388 (388/3) (nr wg operatu podziału dla drogi gminnej nr 103669L) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia oraz 124/1, 786, 356 obręb ewid. 4 Ciemno Zarząd Powiatu w Lubartowie
62/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 132/2017 z dnia 14 marca 2017 r. o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Wola Sernicka Kolonia gm. Serniki na działkach nr ewid. 3725, 3678, 1992, 1985, 1981/1, 3679, 2193/1 obręb ewid. 5 Wola Sernicka i działkach nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/1, 66, 65/1, 64, 63/1, 62/1, 60/1, 59/2, 59/1, 58/1, 657/1, 86/1, 85/1, 83/3, 83/4, 83/5, 616/1, 82/2, 82/3, 82/1, 81/1, 55/1, 54/1, 78/1, 52/1, 51/1, 50/1, 74/1, 50/2, 49/3, 49/2, 48/1, 126/22, 125/2, 126/21, 124/2, 126/20, 126/19, 123/5, 123/6, 626/1, 141, 140/2, 140/4, 140/3, 139/5, 139/3, 139/4, 131/1, 129, 210/3, 128/3, 128/2, 127/1, 126/7, 126/16, 123/4, 121/3, 121/2, 120/5, 184, 121/1, 715/1, 715/2, 182, 120/2, 119/1, 118, 117/1, 115/2, 660, 171/1, 662, 159/4, 160, 162, 161/1, 161/2, 163, 164, 165/5, 679/1 obręb ewid. 6 Wola Sernicka Kolonia w części dotyczącej zmiany projektu zagospodarowania terenu - zmiana lokalizacji na działkach nr ewid. 171/1, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 181, 660, 118, 139/5, 234/5, 225, 139/4, 224/2, 224/1, 223/1, 222, 221, 220, 219, 218, 217/3, 217/2, 217/1, 216, 215, 131/1, 214, 213, 212, 210/2, 210/3, 129, 128/3, 128/2, 209, 665, 201/5, 201/4, 201/9, 201/10, 201/8, 201/7, 201/6, 201/1, 123/6, 123/5, 126/20, 126/21, 126/22, 82/3, 82/2, 616/1, 83/4, 83/5, 83/3, 85/1, 86/1, 58/1, 630/1, 656, 56/1, 55/1 obręb ewid. 6 Wola Sernicka Kolonia Gmina Serniki
61/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie pozwolenia na budowę siedliska zagrodowego, w tym budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków inwentarskich (pełniących funkcję odchowalni i tuczarni) wraz z instalacjami, infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami budowlanymi tj. silosami paszowymi i zbożowymi, instalacją zbiornikową na gaz płynny propan-butan z dwoma naziemnymi zbiornikami o poj. 6700 dm3 każdy oraz studni głębinowej jako własnego ujęcia wody w m. Głębokie gm. Uścimów na działce nr ewid. 56, 57, 58 obręb ewid. 2 Głębokie Osoba fizyczna
60/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej nr 103669L w m. Sobolew Kolonia gm. Firlej od km 0+000.00 do km 0+598.91 na działkach nr ewid. (w nawiasach nr działek wydzielone w wyniku podziału geodezyjnego objęte planowaną inwestycją) 224/1, 224/2, 392, 210 (210/1), 205 (205/1), 204 (204/1), 388 (388/1, 388/2), 389 (389/1), 390 (390/1), 393 (393/1), 394 (394/1), 395/6 (395/8), 418/1 (418/4, 418/5) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia Wójt Gminy Firlej
59/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie pozwolenia na budowę zakładu przeróbczego kopalni piasków, polegającą na budowie: wiaty na butle gazowe oraz oleje, kontenerowego magazynu na narzędzia, murów oporowych, rampy najazdowej, fundamentu pod instalację przeróbczą, zbiornika na paliwo, zbiornika bezodpływowego na nieczystości, zbiornika podziemnego wody do celów przeciwpożarowych wraz z punktem czerpalnym, zbiornika wody do celów produkcyjnych, dwóch zbiorników sedymentacyjnych, instalacji zewnętrznych wodociągowych, rowów rozsączających z drenażem, studni, oświetlenia terenu, instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych, rowu odwadniającego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej z estakadą, ogrodzenia, dróg wewnętrznych, chodników, parkingu dla samochodów ciężarowych, placów manewrowych i składowych w m. Niedźwiada gm. Niedźwiada na działkach nr ewid. 90, 91/3, 105/3, 107, 108/2, 109, 110/1, 124/2, 125 obręb ewid. 9 Niedźwiada Stellarium Sp. z o.o.
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 68
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!