Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 79
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
79/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju lipa z działki nr ewid. 147 obręb 10 Uścimów Stary gm. Uścimów Gmina Uścimów Uścimów 37
78/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jarząb pospolity z terenu pasa drogowego w mieście Lubartów ul. Heweliusza, działka nr ewid. 640 obręb 1 Wincentów gm. Miasto Lubartów Gmina Miasto Lubartów
77/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju dąb z terenu pasa drogowego nr 103355 L w m. Majdan Kozłowiecki, działka nr ewid. 46 obręb 9 Majdan Kozłowiecki gm. Lubartów Gmina Lubartów
76/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z działki nr ewid. 24/20 obręb 11 Łąkowa gm. Miasto Lubartów Gmina Miasto Lubartów
75/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola osika z działki nr ewid. 180/2 obręb 5 Gawłówka gm. Michów Gmina Michów Michów
74/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku sosna pospolita z terenu pasa drogi gminnej w m. Dąbrówka, działka nr ewid. 215/18 obręb 5 Dąbrówka gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
73/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr ewid. 63/5 i 69/4 obręb 11 Łąkowa gm. Miasto Lubartów Gmina Miasto Lubartów
72/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zmianie decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.5.2017 z dnia 25.10.2017 r. udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji na terenie zakładu produkcyjnego w m. Chlewiska 68 B gm. Lubartów, działka nr ewid. 1026/5 obręb 5 Chlewiska, z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w m. Chlewiska 68 B gm. Lubartów, działka nr ewid. 1026/5 obręb 5 Chlewiska oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji na terenie zakładu produkcyjnego w m. Chlewiska 68 B gm. Lubartów, działka nr ewid. 1026/5 obręb 5 Chlewiska Stella Pack S.A.
71/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja zmieniająca pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji spirytusu surowego w m. Przytoczno na działce nr ewid. 3/196 obręb 6-Przytoczno PGR, gm. Jeziorzany udzielone decyzją Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.6.2016 z dnia 25.07.2016 r. Gorzelnia Przytoczno Sp. z o.o.
70/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja zmieniająca zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie działek nr ewid. 481/5 i 481/6 obręb 13 Tarło, gm. Niedźwiada, udzielone decyzją Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.7.2015 z dnia 12.02.2015 r. MMF s.c.
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 79
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!