Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 78
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
78/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu pasa drogi gminnej w m. Tarło Kolonia działka nr ewid. 125 obręb 14 Tarło Kolonia gm. Niedźwiada Gmina Niedźwiada
77/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr ewid. 34/1 obręb 10 Lubelska m. Lubartów Przedszkole Miejskie Nr 5
76/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr ewid. 63/17 obręb 2 Aleje Zwycięstwa m. Lubartów Gmina Miasto Lubartów
75/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej w m. Serniki Kolonia, działka nr ewid. 230 obręb 8 – Serniki Kolonia gm. Serniki Gmina Serniki
74/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew z działki nr ewid. 146/44 obręb 1 Wincentów m. Lubartów Gmina Lubartów
73/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna z działki nr ewid. 830 obręb 12 Nowodwór gm. Lubartów Gmina Lubartów
72/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza z działki nr ewid. 1379/1 obręb 9 Wielkolas gm. Abramów Gmina Abramów Abramów
71/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o zmianie decyzji Nr 62/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. o pozwoleniu na budowę budynku drukarni z zapleczem socjalno-biurowym wraz z budynkiem stróżówki oraz infrastrukturą towarzyszącą - Etap I i II wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami gazu, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzeniem terenu w Lubartowie na działce nr ewid. 303/5 obręb ewid. 8 Za Fabryką w zakresie zmiany sposobu etapowania, zmiany projektu zagospodarowania terenu, projektu zjazdu z drogi dojazdowej 077KDD, projektu elewacji, programu użytkowego budynku drukarni z zapleczem socjalno-biurowym, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji, zmiany parametrów technicznych stacji trafo Drukarnia PEGWAN Sp. z o.o.
70/B/2018 Zobacz szczegóły Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w zakresie zmiany decyzji Nr 383/04 z dnia 27 lipca 2004 r. o pozwoleniu na budowę zespołu trzech kurników z wewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami: energetycznymi, wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej do szczelnych zbiorników bezodpływowych w zakresie zmiany projektu zagospodarowania w m. Przypisówka gm. Firlej na działkach nr ewid. 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890 obręb ewid. 12 Przypisówka DROB-WIT Samorek Sp.J.
69/B/2018 Zobacz szczegóły Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.5.2013 z dnia 08.05.2013 r. udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania szkła surowego, zlokalizowanej w Zakładzie Glassolutions w Lubartowie, ul. Nowodworska 20, 21-100 Lubartów, na terenie działki nr ewid. 277/2 obręb 8 Za Fabryką Saint-Gobain Polska Sp. z o.o.
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona  Last ›
Znaleziono : 78
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!