Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 13
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
13/B/2017 Zobacz szczegóły Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.5.2016 z dnia 29.06.2016 r. udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji i regeneracji narzędzi skrawających z ostrzami z polikrystalicznego diamentu oraz węglika spiekanego w m. Chlewiska 100 na działce nr ewid. 1295/1 obręb 5 Chlewiska, gm. Lubartów P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak
12/B/2017 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na transport odpadów innych niż niebezpieczne Kowalczyk Tadeusz
11/B/2017 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w Kocku, ul. Kleeberga 32 działka nr ewid. 56/2 obręb 1 Kock Miasto, gm. Kock Przemysław Ogórek Petagro
10/B/2017 Zobacz szczegóły Decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Abramów, decyzją Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6341.27.2012 z dnia 09.08.2012 r. oraz wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych służących do poboru wód podziemnych położonych w m. Abramów na działkach nr ewid. 217/4 i 218/4 obręb 1 Abramów gm. Abramów, pobór wód podziemnych z ujęcia dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę, wprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody, oczyszczonych w odstojniku, poprzez wylot, do rowu Ł na działce nr ewid. 9/1 obręb 1 Abramów gm. Abramów Gmina Abramów Abramów
9/B/2017 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacyjny, pochodzących z terenu budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego w m. Lubartów, ul. Lubelska 100 na działkach nr ewid. 356/38, 394/7 i 396 obręb 10 Lubelska, oczyszczonych w separatorze zintegrowanym z osadnikiem, poprzez system retencyjno-rozsączający, na działkach nr ewid. 394/7 i 396 obręb 10 Lubelska, do ziemi Jeronimo Martins Polska S.A
8/B/2017 Zobacz szczegóły Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.7640-29/10 z dnia 12.07.2010 r., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, powstających w wyniku eksploatacji instalacji w Lubartowie, ul. Kozłowiecka 8 Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy Spółka Jawna
7/B/2017 Zobacz szczegóły Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.32.2015 z dnia 28.09.2015 r., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania odpadów metodą termolizy niskotemperaturowej, zlokalizowanej w Sernikach na terenie działek nr ewid. 1433/1, 472/2 i 473/1 obręb 7 Serniki Wieś Pireco Technology Sp. z o.o.
6/B/2017 Zobacz szczegóły Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.5.2013 z dnia 08.05.2013 r., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do przetwarzania szkła surowego, zlokalizowanej w Zakładzie Glassolutions w Lubartowie, ul. Nowodworska 20, 21-100 Lubartów, na terenie działki nr ewid. 277/2, obręb 8 Za Fabryką Saint-Gobain Polska Sp. z o.o.
5/B/2017 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studnia S-2) w m. Krępa działka nr ewid. 862/5 obręb 3-Krępa Gmina Jeziorzany
4/B/2017 Zobacz szczegóły Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.2.2015 z dnia 09.02.2015 r., udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 14, na terenie działki nr ewid. 257/1 obręb 8-Za Fabryką, m. Lubartów oraz w Lubartowie przy ul. Sławińskiego, na terenie działki nr ewid. 74/3 obręb 5-Nadrzeczna, m. Lubartów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Strony:  1 2 Następna strona 
Znaleziono : 13
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!