Strony:  1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 68
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
58/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie pozwolenia na budowę drogi powiatowej nr 1529L (od drogi powiatowej nr 1511L Baran - Sobolew - Ciemno - do drogi powiatowej nr 1528L) na odcinku od drogi powiatowej nr 1530L do granicy gminy Firlej z gminą Kamionka o długości 987.22 mb na działkach nr ewid. 851, 635/1, 702, 657, 635/2, 656, 835, 810, 811, 813, 814, 815, 818, 820, 1048, 822, 824/2, 826, 827, 828, 830, 832, 833/1, 836, 837, 838, 840, 917, 655, 658 obręb ewid. 14 Sobolew i działkach nr ewid. 237, 418/2, 236, 418/3, 238, 355, 350/3, 350/2, 350/4, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358 obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
57/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o pozwoleniu na przebudowę mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1566L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - Sosnowica) na działce nr ewid. 207 obręb ewid. 4 Jedlanka Stara i działkach nr ewid. 360, 94/2, 358, 89/2, 89/3 obręb ewid. 12 Jedlanka Stara PGR Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
56/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulic Piaskowej i Łąkowej w Lubartowie w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu Mobilny LOF wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Miasto Lubartów
55/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę hali produkcyjnej do obróbki surowca ciekłego mleka wraz z wewnętrznymi instalacjami i fundamentami pod tankosilosy w Ostrowie Lubelskim na działkach nr ewid. 154/2 i 154/3 obręb ewid. 2 Ostrów Lubelski - Rolny Zakład Produkcyjny Bempresa Sp. z o.o.
54/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o udzieleniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji do produkcji etykiet zlokalizowanej w Lubartowie przy ul. Strefowej 4, działka nr ewid. 303/5 obręb 8 Za Fabryką gm. Miasto Lubartów Drukarnia PEGWAN Sp. z o.o. Lubartów
53/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku sosna pospolita z działki nr ewid. 215/14 obręb 5 – Dąbrówka gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
52/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu pasa drogowego w mieście Lubartów, działka nr ewid. 375 obręb 4 Zagrody Lubartowskie gm. Miasto Lubartów Gmina Miasto Lubartów
51/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 681/2 obręb 12 Michów Osada gm. Michów i działki nr ewid. 502/5 obręb 26 Wypnicha gm. Michów Gmina Michów Michów
50/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z terenu pasa drogi gminnej w m. Luszawa, działka nr ewid. 343/1 obręb 8 Luszawa gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
49/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działek: nr ewid. 784/8 obręb 7 Serniki gm. Serniki oraz nr ewid. 212 i 364/2 obręb 8 Serniki Kolonia gm. Serniki Gmina Serniki
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 68
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!