Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 36
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
26/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku topola biała z terenu pasa drogi gminnej w m. Babczyzna, działka nr ewid. 192 obręb 2 Babczyzna gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
25/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 103379L w m. Szczekarków, działka nr ewid. 311 obręb 16 Szczekarków gm. Lubartów Gmina Lubartów
24/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa z terenu pasa drogi gminnej nr 103340L w m. Ostrówek, działka nr ewid. 83 obręb 12 – Ostrówek Wieś gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
23/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju świerk z działki nr ewid. 478/1 obręb 14 Skrobów Kolonia gm. Lubartów Gmina Lubartów
22/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej w m. Leszkowice, działka nr ewid. 241 obręb 9–Leszkowice gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
21/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gatunku topola biała z terenu pasa drogi gminnej w Leszkowicach, działka nr ewid. 253 obręb 9 Leszkowice gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
20/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zmianie decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.7.2014 z dnia 11.03.2014 r. udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w Lubartowie, przy ul. Różanej 7, na terenie działki nr ewid. 922 obręb 7-Śródmieście m. Lubartów "KOL-MET" Marek Dudzik
19/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 312 obręb 16 Szczekarków gm. Lubartów Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie Szczekarków
18/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zmianie decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.13.2016 z dnia 16.12.2016 r., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do odzysku metali szlachetnych i kolorowych z płytek elektronicznych, zlokalizowanej w Lubartowie, przy ul. Przemysłowej 24 na działkach nr ewid. 55/28, 55/30 i 55/32 obręb 13 Łucka Platineum Sp. z o.o.
17/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew z działki nr ewid. 2130/2 obręb 7 Łucka Kolonia gm. Lubartów Szkoła Podstawowa w Łucce Łucka
Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 36
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!