Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona 
Znaleziono : 79
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
59/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie pozwolenia na budowę zakładu przeróbczego kopalni piasków, polegającą na budowie: wiaty na butle gazowe oraz oleje, kontenerowego magazynu na narzędzia, murów oporowych, rampy najazdowej, fundamentu pod instalację przeróbczą, zbiornika na paliwo, zbiornika bezodpływowego na nieczystości, zbiornika podziemnego wody do celów przeciwpożarowych wraz z punktem czerpalnym, zbiornika wody do celów produkcyjnych, dwóch zbiorników sedymentacyjnych, instalacji zewnętrznych wodociągowych, rowów rozsączających z drenażem, studni, oświetlenia terenu, instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych, rowu odwadniającego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej z estakadą, ogrodzenia, dróg wewnętrznych, chodników, parkingu dla samochodów ciężarowych, placów manewrowych i składowych w m. Niedźwiada gm. Niedźwiada na działkach nr ewid. 90, 91/3, 105/3, 107, 108/2, 109, 110/1, 124/2, 125 obręb ewid. 9 Niedźwiada Stellarium Sp. z o.o.
58/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie pozwolenia na budowę drogi powiatowej nr 1529L (od drogi powiatowej nr 1511L Baran - Sobolew - Ciemno - do drogi powiatowej nr 1528L) na odcinku od drogi powiatowej nr 1530L do granicy gminy Firlej z gminą Kamionka o długości 987.22 mb na działkach nr ewid. 851, 635/1, 702, 657, 635/2, 656, 835, 810, 811, 813, 814, 815, 818, 820, 1048, 822, 824/2, 826, 827, 828, 830, 832, 833/1, 836, 837, 838, 840, 917, 655, 658 obręb ewid. 14 Sobolew i działkach nr ewid. 237, 418/2, 236, 418/3, 238, 355, 350/3, 350/2, 350/4, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358 obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
57/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o pozwoleniu na przebudowę mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1566L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - Sosnowica) na działce nr ewid. 207 obręb ewid. 4 Jedlanka Stara i działkach nr ewid. 360, 94/2, 358, 89/2, 89/3 obręb ewid. 12 Jedlanka Stara PGR Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
56/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulic Piaskowej i Łąkowej w Lubartowie w zakresie budowy ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w ramach projektu Mobilny LOF wraz z infrastrukturą towarzyszącą Gmina Miasto Lubartów
55/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę hali produkcyjnej do obróbki surowca ciekłego mleka wraz z wewnętrznymi instalacjami i fundamentami pod tankosilosy w Ostrowie Lubelskim na działkach nr ewid. 154/2 i 154/3 obręb ewid. 2 Ostrów Lubelski - Rolny Zakład Produkcyjny Bempresa Sp. z o.o.
54/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o udzieleniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji do produkcji etykiet zlokalizowanej w Lubartowie przy ul. Strefowej 4, działka nr ewid. 303/5 obręb 8 Za Fabryką gm. Miasto Lubartów Drukarnia PEGWAN Sp. z o.o. Lubartów
53/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku sosna pospolita z działki nr ewid. 215/14 obręb 5 – Dąbrówka gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
52/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu pasa drogowego w mieście Lubartów, działka nr ewid. 375 obręb 4 Zagrody Lubartowskie gm. Miasto Lubartów Gmina Miasto Lubartów
51/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 681/2 obręb 12 Michów Osada gm. Michów i działki nr ewid. 502/5 obręb 26 Wypnicha gm. Michów Gmina Michów Michów
50/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z terenu pasa drogi gminnej w m. Luszawa, działka nr ewid. 343/1 obręb 8 Luszawa gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona 
Znaleziono : 79
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!