Strony:  1 2 3 4 Nastźpna strona 
Znaleziono : 40
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
20/B/2020
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew gatunku sosna z terenu pasa drogowego drogi publicznej w mieście Lubartów ul. Północna na działce nr ewid. 50 obręb 1 Wincentów gm. Miasto Lubartów Zobacz szczegóły
Gmina Miasto Lubartów
19/B/2020
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr ewid. 365/5 i 372 obręb 8 - Serniki Kolonia, gm. Serniki Zobacz szczegóły
Gmina Serniki
18/B/2020
Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.21.2014 z dnia 03.10.2014 r. stanowiącej zezwolenie na zbieranie odpadów w Samoklęskach 28, na terenie działek nr ewid. 438/1 i 438/2 obręb 14 Samoklęski, gm. Kamionka Zobacz szczegóły
EKO-TRANS Sp. z o.o. Samoklęski 23
17/B/2020
Decyzja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów na działce nr ewid. 830 obręb 25 - Starościn Kolonia, gm. Kamionka Zobacz szczegóły
Marcin Olejnik "MAR-KOP"
16/B/2020
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z działek nr ewid. 231 i 201 obręb 8 – Rudka Starościańska gm. Uścimów Zobacz szczegóły
Gmina Uścimów Uścimów 37
15/B/2020
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa wielopniowego z rodzaju wiąz z działki nr ewid. 581/2 obręb 18 - Trzciniec gm. Lubartów Zobacz szczegóły
Gmina Lubartów
14/B/2020
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku drzewa mandżurska z terenu pasa drogowego drogi publicznej w mieście Lubartów ul. Heweliusza, działka nr ewid. 640 obręb 1 Wincentów gm. Miasto Lubartów Zobacz szczegóły
Gmina Ostrów Lubelski Ostrów Lubelski
13/B/2020
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr ewid. 683, 717, 259 i 1320 obręb 1 Ostrów Lubelski Miasto, gm. Ostrów Lubelski oraz nr ewid. 688 i 1291 obręb 9 Rozkopaczew, gm. Ostrów Lubelski Zobacz szczegóły
Gmina Ostrów Lubelski Ostrów Lubelski
12/B/2020
Decyzja o wydaniu zezwolenia na na usunięcie 4 szt. drzew z rodzaju lipa z działek nr ewid. 1303 i 747 obręb 14 Talczyn gm. Kock Zobacz szczegóły
Gmina Kock
11/B/2020
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działek: nr ewid. 364/2, 365/2 i 370/11 obręb 8 - Serniki Kolonia, gm. Serniki, nr ewid. 383/3 obręb 2 – Czerniejów, gm. Serniki, nr ewid. 1052 obręb 1 – Brzostówka, gm. Serniki oraz nr ewid. 468 obręb 9 – Wólka Zabłocka, gm. Serniki Zobacz szczegóły
Gmina Serniki
Strony:  1 2 3 4 Nastźpna strona 
Znaleziono : 40
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!