Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona 
Znaleziono : 79
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
49/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działek: nr ewid. 784/8 obręb 7 Serniki gm. Serniki oraz nr ewid. 212 i 364/2 obręb 8 Serniki Kolonia gm. Serniki Gmina Serniki
48/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z działki nr ewid. 336/5 obręb 17 Starościn gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
47/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 103249L w m. Kamionka, działka nr ewid. 1673 obręb 10 Kamionka gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
46/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej 120869 L w m. Dąbrówka, działka nr ewid. 213/31 obręb 5 Dąbrówka gm. Kamionka oraz z terenu pasa drogi gminnej 103275 L w m. Siedliska, działka nr ewid. 577 obręb 15 Siedliska gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
45/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 103350L Nowodwór - Skrobów-Kolonia w zakresie budowy obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1545L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1528L w ramach inwestycji pn. Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu Mobilny LOF Wójt Gminy Lubartów
44/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 103355L Nowodwór - Majdan Kozłowiecki - Wandzin w zakresie budowy wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1550L do skrzyżowania z drogą gminną nr 103375L w ramach inwestycji pn. Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu Mobilny LOF Wójt Gminy Lubartów
43/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 103363L Łucka - Lubartów w zakresie budowy wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku od granicy z miastem Lubartów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1557L w ramach inwestycji pn. Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu Mobilny LOF Wójt Gminy Lubartów
42/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 103366L Szczekarków - Brzeziny oraz drogi gminnej nr 103368L w m. Brzeziny w zakresie budowy obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów oraz wydzielonej ścieżki rowerowej dwukierunkowej w ramach inwestycji pn. Budowa dróg dla rowerów i pasów ruchu dla rowerów w gminie Lubartów w ramach projektu Mobilny LOF Wójt Gminy Lubartów
41/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę ujęcia wody i hydroforni oraz sieci ppoż. na terenie Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka w m. Stara Jedlanka gm. Uścimów na działce nr ewid. 160/98 obręb ewid. 12 Jedlanka Stara PGR Osoba fizyczna
40/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o pozwoleniu na budowę instalacji wewnętrznych: gazowej, sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej, pary wodnej w istniejącym zakładzie rozbioru i przetwórstwa mięsa oraz urządzenia - kontenera technicznego z wytwornicą pary na istniejącym obiekcie budowlanym - fundamencie wraz z izolowanym kominem w Lubartowie na działkach nr ewid. 71/6, 72/2 obręb ewid. 5 Nadrzeczna Drozd Spółka Jawna
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona 
Znaleziono : 79
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!