Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 52
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
12/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zmianie decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.38.2018 z dnia 27.07.2018 r. udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 18 obręb 10 Uścimów Stary gm. Uścimów i działki nr ewid. 263 obręb 6 Maśluchy gm. Uścimów Gmina Uścimów Uścimów 37
11/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wiąz z działki nr ewid. 1998/1 obręb 5 Wola Sernicka gm. Serniki Gmina Serniki
10/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działek nr ewid. 665/1, 1540/1 i 1981/2 obręb 2-Jeziorzany gm. Jeziorzany Gmina Jeziorzany
9/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznych: gazowej, sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej w istniejącym zakładzie rozbioru i przetwórstwa mięsa w Lubartowie na działkach nr ewid. 71/6, 72/2 obręb ewid. 5 Nadrzeczna Drozd Spółka Jawna
8/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o pozwoleniu na budowę budynku części etapu II drukarni - centrum badawczo-rozwojowe z zespołem biurowym i garażem oraz wewnętrznymi instalacjami w Lubartowie na działkach nr ewid. 42/1, 42/2, 48, 50, 51, 58, 59 obręb ewid. 9 Glinianki Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy Sp.J.
7/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna z terenu pasa drogowego ul. Gazowej w Lubartowie, działka nr ewid. 1 obręb 8 Za Fabryką m. Lubartów Gmina Miasto Lubartów
6/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 554 obręb 9 Kamionka Osada gm. Kamionka oraz z działki nr ewid. 1/1 obręb 24 Samoklęski-PGR. gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
5/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa z działki nr ewid. 267/6 obręb 10 Wielkie gm. Abramów Gmina Abramów Abramów
4/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk pospolity z terenu pasa drogowego w Lubartowie ul. Gwiezdna, działka nr ewid. 196 obręb 1 Wincentów m. Lubartów Gmina Miasto Lubartów
3/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 12 szt. drzew gatunku wiąz z działki nr ewid. 656 obręb 14 Sobolew gm. Firlej Gmina Firlej Firlej
Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 52
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!