Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 55
Nr karty
Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu
Podmiot
15/B/2021
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 3/3 obręb 6-Przytoczno PGR, gm. Jeziorzany Zobacz szczegóły
Gmina Jeziorzany
14/B/2021
Decyzja o udzieleniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji do produkcji wyrobów nabiałowych, przechowywania produktów mleczarskich oraz dystrybucji produktów nabiałowych zlokalizowanej w Michowie, gm. Michów, na działkach nr ewid. 45/3, 46/2, 47/5, 48/3, 49/3, 50 i 250/1 obręb 12-Michów Osada, gm. Michów i 792 obręb 13-Michów Wieś, gm. Michów Zobacz szczegóły
Spółdzielnia Mleczarska "Michowianka"
13/B/2021
Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w zakresie złożonego wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1536L Sułoszyn-Żurawiniec Zobacz szczegóły
Zarząd Powiatu Lubartowskiego
12/B/2021
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowę budynku obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych na ruszcie w systemie bezściółkowym wraz z instalacjami i zbiornikiem na gnojowicę oraz zbiornikiem na nieczystości ciekłe, w terenie upraw polowych, wg indywidualnego projektu budowlanego; na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 572, 573, położone w obrębie ewid. 060812_2.0009 Wólka Zabłocka, jednostce ewid. 060812_2 gm. Serniki. Zobacz szczegóły
Osoba fizyczna
11/B/2021
Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi biegnącej na południe od ulicy Nowodworskiej po granicy Miasta LubartĂłw na odcinku do działki nr 23/5, obr. 9 - Glinianki wraz z budową infrastruktury technicznej na dz. nr ewid. 63, 2/2, 3/4, 3/6, 4/1, 5/1, 6/1, 21/3, 22/3, obręb ewid. 9 - Glinianki oraz dz. nr ewid. 278/3, obręb ewid. 25 - NowodwĂłr oraz działek z ograniczeniem w korzystaniu: 23/6, 23/5, 23/3, 24/1, 24/2, obręb ewid. 9 - Glinianki, 275/4, 253, obręb 8 - Za fabryką, 277, obręb 25 - NowodwĂłr Zobacz szczegóły
Burmistrz Miasta Lubartów
10/B/2021
Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: Rozbudowa ulicy Batalionów Chłopskich (drogi gminnej nr 103387L) w Lubartowie w zakresie budowy parkingu park&ride oraz budowy drogi rowerowej i chodnika w ramach projektu Mobilny LOF wraz z budową kanału technologicznego.
Burmistrz Miasta Lubartów
9/B/2021
Decyzja o wydaniu zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w Lubartowie przy ul. Lipowej, na działkach nr ewid. 3 i 4 obręb 8-Za Fabryką, gm. Miasto Lubartów Zobacz szczegóły
Firma Usługowo-Handlowo-Remontowa Zdzisław Kułak
8/B/2021
Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.32.2014 z dnia 20.01.2015 r. zezwalającej na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w m. Cegielnia 43, na terenie działki nr ewid. 93/1 obręb 3-Cegielnia, gm. Ostrówek Zobacz szczegóły
HELIOS Recykling Lidia Skubisz
7/B/2021
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu pasa drogowego drogi publicznej w mieście Lubartów ul. Aleje Zwycięstwa, rosnącego na granicy działek nr ewid. 34/3 i 47/1 obręb 2-Aleje Zwycięstwa, gm. Miasto Lubartów Zobacz szczegóły
Gmina Miasto Lubartów
6/B/2021
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej (niepublicznej) z działki nr ewid. 685/2 obręb 24-Wólka Rokicka, gm. Lubartów oraz z pasa drogowego publicznej drogi gminnej z działki nr ewid. 392 obręb 6-Lisów, gm. Lubartów Zobacz szczegóły
Gmina Lubartów
Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Nastźpna strona 
Znaleziono : 55
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!