Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona 
Znaleziono : 79
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
39/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w zakresie zmiany decyzji Nr 132/2017 z dnia 14 marca 2017 r. o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Wola Sernicka Kolonia gm. Serniki na działkach nr ewid. 3725, 3678, 1992, 1985, 1981/1, 3679, 2193/1 obręb ewid. 5 Wola Sernicka i działkach nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/1, 66, 65/1, 64, 63/1, 62/1, 60/1, 59/2, 59/1, 58/1, 657/1, 86/1, 85/1, 83/3, 83/4, 83/5, 616/1, 82/2, 82/3, 82/1, 81/1, 55/1, 54/1, 78/1, 52/1, 51/1, 50/1, 74/1, 50/2, 49/3, 49/2, 48/1, 126/22, 125/2, 126/21, 124/2, 126/20, 126/19, 123/5, 123/6, 626/1, 141, 140/2, 140/4, 140/3, 139/5, 139/3, 139/4, 131/1, 129, 210/3, 128/3, 128/2, 127/1, 126/7, 126/16, 123/4, 121/3, 121/2, 120/5, 184, 121/1, 715/1, 715/2, 182, 120/2, 119/1, 118, 117/1, 115/2, 660, 171/1, 662, 159/4, 160, 162, 161/1, 161/2, 163, 164, 165/5, 679/1 obręb ewid. 6 Wola Sernicka Kolonia Gmina Serniki
38/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zmianie decyzji Nr 670/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. o pozwoleniu na budowę budynku centrum badawczo-rozwojowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, odgromową, c.o. i wod.-kan., zbiornikiem technologicznym, zbiornikiem retencyjnym oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej w m. Lubartów na działkach nr ewid. 34/3, 36/3, 37, 38, 39/3, 42/3, 43/3, 44, 45/3, 49/3, 50, 51/3, 54/3, 55, 56/2, 63/3, 64 obręb ewid. 8 Za Fabryką WOLCO Sp. z o.o.
37/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę huty szkła płaskiego wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Leszkowice gm. Ostrówek na działkach nr ewid. 1096/2, 1144, 1145, 1146/1, 1146/2, 1147, 1148, 1149/1, 1149/2, 1150, 1151, 1152, 1153, 1158/1, 1158/2, 1159, 1160, 1161, 1208/1, 1209/1, 1210, 1213/1, 1214/1, 1215/1, 1216/3, 1217/1, 1218, 1220/1, 1221/1, 1222/1 obręb ewid. 9 Leszkowice BD ART GLASS Lubelskie Huty Szkła Sp. z o.o. Sp.k.
36/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z rodzaju brzoza z działki nr ewid. 2083/2 obręb 7 Firlej, gm. Firlej Gmina Firlej Firlej
35/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju lipa z terenu pasa drogowego w m. Brzeźnica Bychawska Kolonia, działka nr ewid. 370 obręb 3 Brzeźnica Bychawska Kolonia gm. Niedźwiada Gmina Niedźwiada
34/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z pasa dróg gminnych zlokalizowanych na działkach: nr ewid. 207 obręb 7 Firlej gm. Firlej, nr ewid. 244 obręb 20 Zagrody Łukówieckie gm. Firlej, nr ewid. 603 obręb 2 Stary Antonin gm. Firlej i nr ewid. 2107 obręb 1 Nowy Antonin gm. Firlej Gmina Firlej Firlej
33/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku wiąz polny z działki nr ewid. 594 obręb 9 – Kamionka Osada gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
32/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego w Lubartowie ul. Lubelska, działka nr ewid. 225 obręb 10 Lubelska m. Lubartów Gmina Miasto Lubartów
31/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 103318L w m. Serock, działka nr ewid. 147 obręb 13 Serock gm. Firlej Gmina Firlej Firlej
30/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z działki nr ewid. 372 obręb 8 – Serniki Kolonia, gm. Serniki Gmina Serniki
Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna strona 
Znaleziono : 79
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!