Strony: ‹ First  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 68
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
18/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zmianie decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.13.2016 z dnia 16.12.2016 r., udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do odzysku metali szlachetnych i kolorowych z płytek elektronicznych, zlokalizowanej w Lubartowie, przy ul. Przemysłowej 24 na działkach nr ewid. 55/28, 55/30 i 55/32 obręb 13 Łucka Platineum Sp. z o.o.
17/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew z działki nr ewid. 2130/2 obręb 7 Łucka Kolonia gm. Lubartów Szkoła Podstawowa w Łucce Łucka
16/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 588/6 obręb 15 Siedliska gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
15/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku jesion z działki nr ewid. 751/2 obręb 3 Krępa gm. Jeziorzany Gmina Jeziorzany
14/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej w Michowie, ul. Szkolna II, działka nr ewid. 245 obręb 12 Michów Osada gm. Michów Gmina Michów Michów
13/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 112615L w m. Wandzin, działka nr ewid. 571/6 obręb 19 Wandzin gm. Lubartów Gmina Lubartów
12/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o zmianie decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.38.2018 z dnia 27.07.2018 r. udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 18 obręb 10 Uścimów Stary gm. Uścimów i działki nr ewid. 263 obręb 6 Maśluchy gm. Uścimów Gmina Uścimów Uścimów 37
11/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wiąz z działki nr ewid. 1998/1 obręb 5 Wola Sernicka gm. Serniki Gmina Serniki
10/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu działek nr ewid. 665/1, 1540/1 i 1981/2 obręb 2-Jeziorzany gm. Jeziorzany Gmina Jeziorzany
9/B/2019 Zobacz szczegóły Decyzja o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę instalacji wewnętrznych: gazowej, sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej w istniejącym zakładzie rozbioru i przetwórstwa mięsa w Lubartowie na działkach nr ewid. 71/6, 72/2 obręb ewid. 5 Nadrzeczna Drozd Spółka Jawna
Strony: ‹ First  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 68
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!