Strony:  1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 65
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
55/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.6.2016 z dnia 25.07.2016 r., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji spirytusu surowego w m. Przytoczno na działce nr ewid. 3/196 obręb 6-Przytoczno PGR, gm. Jeziorzany Gorzelnia Przytoczno Sp. z o.o.
54/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.7.2015 z dnia 12.02.2015 r. udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie działek nr ewid. 481/5 i 481/6 obręb 13 Tarło, gm. Niedźwiada MMF s.c.
53/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie decyzji na budowę infrastruktury technicznej i komunikacyjnej w miejscowości Niedźwiada, polegającej na budowie: zbiornika wody do celów produkcyjnych, dwóch zbiorników sedymentacyjnych, instalacji zewnętrznych wodociągowych, oświetlenia terenu, instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych, rowu odwadniającego, kanalizacji deszczowej z wylotem brzegowym i umocnieniem brzegów cieku " Duży Rów", zbiornika na paliwo, zbiornika bezodpływowego na nieczystości, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, składowych i postojowych, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki gruntu nr: 90,91/3, 105/3, 107, 108/2, 109, 110/1, 123/2, 125, położonych w obrębie ewid. 9 - Niedźwiada, gmina Niedźwiada Stellarium Sp. z o.o. Niedźwiada-Kolonia 27C
52/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola włoska z działki nr ewid. 1 obręb 6 Łąki nad Wieprzem gm. Miasto Lubartów Gmina Miasto Lubartów
51/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek: nr ewid. 1531/1, 1950, 7030 i 7136 obręb 2 Jeziorzany gm. Jeziorzany oraz nr ewid. 2042 obręb 3 Krępa gm. Jeziorzany Gmina Jeziorzany
50/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji do produkcji etykiet zlokalizowanej w Lubartowie przy ul. Strefowej 4, działka nr ewid. 303/5 obręb 8 Za Fabryką gm. Miasto Lubartów Drukarnia PEGWAN Sp. z o.o. Lubartów
49/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew gatunku sosna pospolita z działki nr ewid. 215/14 obręb 5 – Dąbrówka gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
48/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z terenu pasa drogowego w mieście Lubartów, działka nr ewid. 375 obręb 4 Zagrody Lubartowskie gm. Miasto Lubartów Gmina Miasto Lubartów
47/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 681/2 obręb 12 Michów Osada gm. Michów i działki nr ewid. 502/5 obręb 26 Wypnicha gm. Michów Gmina Michów Michów
46/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z terenu pasa drogi gminnej w m. Luszawa, działka nr ewid. 343/1 obręb 8 Luszawa gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 65
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!