Strony:  1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 65
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
45/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek: nr ewid. 784/8 obręb 7 Serniki gm. Serniki oraz nr ewid. 212 i 364/2 obręb 8 Serniki Kolonia gm. Serniki Gmina Serniki
44/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa drobnolistna z działki nr ewid. 336/5 obręb 17 Starościn gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
43/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 103249L w m. Kamionka, działka nr ewid. 1673 obręb 10 Kamionka gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
42/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej 120869 L w m. Dąbrówka, działka nr ewid. 213/31 obręb 5 Dąbrówka gm. Kamionka oraz z terenu pasa drogi gminnej 103275 L w m. Siedliska, działka nr ewid. 577 obręb 15 Siedliska gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
41/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Nr 140/08 z dnia 25 marca 2008 r. o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem techniczno-socjalno-biurowym z wewnętrznymi instalacjami oraz drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i miejscami postojowymi na działkach nr ewid. 36, 37, 38, 39, 40, 41/2, 42, 44, 45, 50, 56, 59, 60 położonych w Lubartowie obręb ewid. 9 Glinianki w zakresie usunięcia kładki transportowo-technicznej Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy Sp.J.
40/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 103202L wraz z włączeniem do drogi wewnętrznej w m. Marcinów i Sosnówka gm. Abramów w ramach inwestycji: Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 103202L i 103239L oraz powiatowej nr 1523L w m. Sosnówka na działkach nr ewid. 389, 390, 867/1, 874, 898 obręb ewid. 6 Marcinów, 246, 2237/1, 2240, 2242, 2235 obręb ewid. 8 Sosnówka Wójt Gminy Abramów
39/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej nr 1529L (od drogi pow. nr 1511L - Baran - Sobolew - Ciemno do drogi pow. nr 1528L) na odcinku od km 0+929.78 do granicy gminy Firlej z gminą Kamionka w km 1+898 na działkach nr ewid. (w nawiasach nr działek wydzielone w wyniku podziału geodezyjnego objęte planowaną inwestycją) nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi: nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa: 418/2, 419, 418/1 (418/4) (nr wg operatu podziału dla drogi gminnej nr 103669L) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia, nieruchomości, które na skutek zatwierdzenia projektów podziału oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa: 359/2 (359/9), 359/4 (359/5), 359/3 (359/7), 360 (360/1), 361 (361/1), 362 (362/1), 363 (363/1), 364/2 (364/3), 364/1 (364/5), 365 (365/1), 366/2 (366/5), 366/3 (366/7), 367/1 (367/3), 368/1 (368/3), 368/2 (368/5), 369 (369/1), 370 (370/1), 371 (371/1), 372 (372/1), 373 (373/1), 374 (374/1), 375 (375/1), 376 (376/1), 377 (377/1), 378 (378/1), 379 (379/1), 380 (380/1), 381/3 (381/4), 381/2 (381/6), 381/1 (381/8), 382 (382/1), 384/2 (384/3), 387 (387/1), 211 (211/1), 212 (212/1), 213 (213/1), 215 (215/1), 216 (216/1), 217 (217/1), 218 (218/1), 219 (219/1), 220 (220/1), 221 (221/1), 222 (222/1), 223 (223/1), 225 (225/1), 226 (226/1) (nr wg operatu podziału), 388 (388/1) (nr wg operatu podziału dla drogi gminnej nr 103669L) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia, nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi: nieruchomości przeznaczone do czasowego zajęcia: 385 (rów melioracyjny), 359/3 (359/8), 360 (360/2), 361 (361/2), 362 (362/2), 368/1 (368/4), 368/2 (368/4), 379 (379/2), 380 (380/2), 381/3 (381/5), 387 (387/1) (nr wg operatu podziału), 388 (388/3) (nr wg operatu podziału dla drogi gminnej nr 103669L) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia oraz 124/1, 786, 356 obręb ewid. 4 Ciemno Zarząd Powiatu w Lubartowie
38/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Nr 132/2017 z dnia 14 marca 2017 r. o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Wola Sernicka Kolonia gm. Serniki na działkach nr ewid. 3725, 3678, 1992, 1985, 1981/1, 3679, 2193/1 obręb ewid. 5 Wola Sernicka i działkach nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/1, 66, 65/1, 64, 63/1, 62/1, 60/1, 59/2, 59/1, 58/1, 657/1, 86/1, 85/1, 83/3, 83/4, 83/5, 616/1, 82/2, 82/3, 82/1, 81/1, 55/1, 54/1, 78/1, 52/1, 51/1, 50/1, 74/1, 50/2, 49/3, 49/2, 48/1, 126/22, 125/2, 126/21, 124/2, 126/20, 126/19, 123/5, 123/6, 626/1, 141, 140/2, 140/4, 140/3, 139/5, 139/3, 139/4, 131/1, 129, 210/3, 128/3, 128/2, 127/1, 126/7, 126/16, 123/4, 121/3, 121/2, 120/5, 184, 121/1, 715/1, 715/2, 182, 120/2, 119/1, 118, 117/1, 115/2, 660, 171/1, 662, 159/4, 160, 162, 161/1, 161/2, 163, 164, 165/5, 679/1 obręb ewid. 6 Wola Sernicka Kolonia w części dotyczącej zmiany projektu zagospodarowania terenu - zmiana lokalizacji na działkach nr ewid. 171/1, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 181, 660, 118, 139/5, 234/5, 225, 139/4, 224/2, 224/1, 223/1, 222, 221, 220, 219, 218, 217/3, 217/2, 217/1, 216, 215, 131/1, 214, 213, 212, 210/2, 210/3, 129, 128/3, 128/2, 209, 665, 201/5, 201/4, 201/9, 201/10, 201/8, 201/7, 201/6, 201/1, 123/6, 123/5, 126/20, 126/21, 126/22, 82/3, 82/2, 616/1, 83/4, 83/5, 83/3, 85/1, 86/1, 58/1, 630/1, 656, 56/1, 55/1 obręb ewid. 6 Wola Sernicka Kolonia Gmina Serniki
37/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o pozwolenie na budowę siedliska zagrodowego, w tym budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków inwentarskich (pełniących funkcję odchowalni i tuczarni) wraz z instalacjami, infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami budowlanymi tj. silosami paszowymi i zbożowymi, instalacją zbiornikową na gaz płynny propan-butan z dwoma naziemnymi zbiornikami o poj. 6700 dm3 każdy oraz studni głębinowej jako własnego ujęcia wody w m. Głębokie gm. Uścimów na działce nr ewid. 56, 57, 58 obręb ewid. 2 Głębokie Osoba fizyczna
36/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej nr 103669L w m. Sobolew Kolonia gm. Firlej od km 0+000.00 do km 0+598.91 na działkach nr ewid. (w nawiasach nr działek wydzielone w wyniku podziału geodezyjnego objęte planowaną inwestycją) 224/1, 224/2, 392, 210 (210/1), 205 (205/1), 204 (204/1), 388 (388/1, 388/2), 389 (389/1), 390 (390/1), 393 (393/1), 394 (394/1), 395/6 (395/8), 418/1 (418/4, 418/5) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia Wójt Gminy Firlej
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 65
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!