Strony:  1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 65
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
35/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o pozwolenie na budowę zakładu przeróbczego kopalni piasków, polegającą na budowie: wiaty na butle gazowe oraz oleje, kontenerowego magazynu na narzędzia, murów oporowych, rampy najazdowej, fundamentu pod instalację przeróbczą, zbiornika na paliwo, zbiornika bezodpływowego na nieczystości, zbiornika podziemnego wody do celów przeciwpożarowych wraz z punktem czerpalnym, zbiornika wody do celów produkcyjnych, dwóch zbiorników sedymentacyjnych, instalacji zewnętrznych wodociągowych, rowów rozsączających z drenażem, studni, oświetlenia terenu, instalacji zewnętrznych elektroenergetycznych, rowu odwadniającego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej z estakadą, ogrodzenia, dróg wewnętrznych, chodników, parkingu dla samochodów ciężarowych, placów manewrowych i składowych w m. Niedźwiada gm. Niedźwiada na działkach nr ewid. 90, 91/3, 105/3, 107, 108/2, 109, 110/1, 124/2, 125 obręb ewid. 9 Niedźwiada Stellarium Sp. z o.o.
34/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o pozwolenie na budowę drogi powiatowej nr 1529L (od drogi powiatowej nr 1511L Baran - Sobolew - Ciemno - do drogi powiatowej nr 1528L) na odcinku od drogi powiatowej nr 1530L do granicy gminy Firlej z gminą Kamionka o długości 987.22 mb na działkach nr ewid. 851, 635/1, 702, 657, 635/2, 656, 835, 810, 811, 813, 814, 815, 818, 820, 1048, 822, 824/2, 826, 827, 828, 830, 832, 833/1, 836, 837, 838, 840, 917, 655, 658 obręb ewid. 14 Sobolew i działkach nr ewid. 237, 418/2, 236, 418/3, 238, 355, 350/3, 350/2, 350/4, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358 obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
33/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji wewnętrznych: gazowej, sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej, pary wodnej w istniejącym zakładzie rozbioru i przetwórstwa mięsa oraz urządzenia - kontenera technicznego z wytwornicą pary na istniejącym obiekcie budowlanym - fundamencie wraz z izolowanym kominem w Lubartowie na działkach nr ewid. 71/6, 72/2 obręb ewid. 5 Nadrzeczna Drozd Spółka Jawna
32/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o pozwolenie na przebudowę mostu na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1566L (od drogi woj. Nr 813 - Ostrów Lubelski - Stara Jedlanka - Sosnowica) na działce nr ewid. 207 obręb ewid. 4 Jedlanka Stara i działkach nr ewid. 360, 94/2, 358, 89/2, 89/3 obręb ewid. 12 Jedlanka Stara PGR Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
31/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z rodzaju brzoza z działki nr ewid. 2083/2 obręb 7 Firlej, gm. Firlej Gmina Firlej Firlej
30/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju lipa z terenu pasa drogowego w m. Brzeźnica Bychawska Kolonia, działka nr ewid. 370 obręb 3 Brzeźnica Bychawska Kolonia gm. Niedźwiada Gmina Niedźwiada
29/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa dróg gminnych zlokalizowanych na działkach: nr ewid. 207 obręb 7 Firlej gm. Firlej, nr ewid. 244 obręb 20 Zagrody Łukówieckie gm. Firlej, nr ewid. 603 obręb 2 Stary Antonin gm. Firlej i nr ewid. 2107 obręb 1 Nowy Antonin gm. Firlej Gmina Firlej Firlej
28/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gatunku wiąz polny z działki nr ewid. 594 obręb 9 – Kamionka Osada gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
27/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogowego w Lubartowie ul. Lubelska, działka nr ewid. 225 obręb 10 Lubelska m. Lubartów Gmina Miasto Lubartów
26/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 103318L w m. Serock, działka nr ewid. 147 obręb 13 Serock gm. Firlej Gmina Firlej Firlej
Strony:  1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 65
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!