Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 65
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
25/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z działki nr ewid. 372 obręb 8 – Serniki Kolonia, gm. Serniki Gmina Serniki
24/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku świerk pospolity z terenu pasa drogowego w Lubartowie ul. Gwiezdna, działka nr ewid. 196 obręb 1 Wincentów m. Lubartów Gmina Miasto Lubartów
23/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu pasa drogi gminnej w m. Pałecznica-Kolonia, działka nr ewid. 422 obręb 12 Pałecznica Kolonia, gm. Niedźwiada Gmina Niedźwiada
22/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 103249L w m. Kamionka, działka nr ewid. 1673 obręb 10 Kamionka gm. Kamionka Gmina Kamionka Kamionka
21/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. drzew gatunku topola biała z terenu pasa drogi gminnej w m. Babczyzna, działka nr ewid. 192 obręb 2 Babczyzna gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
20/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 103379L w m. Szczekarków, działka nr ewid. 311 obręb 16 Szczekarków gm. Lubartów Gmina Lubartów
19/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa z terenu pasa drogi gminnej nr 103340L w m. Ostrówek, działka nr ewid. 83 obręb 12 – Ostrówek Wieś gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
18/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z rodzaju świerk z działki nr ewid. 478/1 obręb 14 Skrobów Kolonia gm. Lubartów Gmina Lubartów
17/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej w m. Leszkowice, działka nr ewid. 241 obręb 9–Leszkowice gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
16/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 szt. drzew gatunku topola biała z terenu pasa drogi gminnej w Leszkowicach, działka nr ewid. 253 obręb 9 Leszkowice gm. Ostrówek Gmina Ostrówek Ostrówek
Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 Następna strona 
Znaleziono : 65
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!