Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5
Znaleziono : 48
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
8/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 112615L w m. Wandzin, działka nr ewid. 571/6 obręb 19 Wandzin gm. Lubartów Gmina Lubartów
7/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.38.2018 z dnia 27.07.2018 r. udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 18 obręb 10 Uścimów Stary gm. Uścimów i działki nr ewid. 263 obręb 6 Maśluchy gm. Uścimów Gmina Uścimów Uścimów 37
6/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wiąz z działki nr ewid. 1998/1 obręb 5 Wola Sernicka gm. Serniki Gmina Serniki
5/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola balsamiczna z terenu pasa drogowego ul. Gazowej w Lubartowie, działka nr ewid. 1 obręb 8 Za Fabryką m. Lubartów Gmina Miasto Lubartów
4/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o pozwolenie na budowę ujęcia wody i hydroforni oraz sieci ppoż. na terenie Gospodarstwa Rybackiego Jedlanka w m. Stara Jedlanka gm. Uścimów na działce nr ewid. 160/98 obręb ewid. 12 Jedlanka Stara PGR Osoba fizyczna
3/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Nr 670/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. o pozwoleniu na budowę budynku centrum badawczo-rozwojowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, odgromową, c.o. i wod.-kan., zbiornikiem technologicznym, zbiornikiem retencyjnym oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej w m. Lubartów na działkach nr ewid. 34/3, 36/3, 37, 38, 39/3, 42/3, 43/3, 44, 45/3, 49/3, 50, 51/3, 54/3, 55, 56/2, 63/3, 64 obręb ewid. 8 Za Fabryką WOLCO Sp. z o.o.
2/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek o zmianę decyzji Nr 132/2017 z dnia 14 marca 2017 r. o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Wola Sernicka Kolonia gm. Serniki na działkach nr ewid. 3725, 3678, 1992, 1985, 1981/1, 3679, 2193/1 obręb ewid. 5 Wola Sernicka i działkach nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/1, 66, 65/1, 64, 63/1, 62/1, 60/1, 59/2, 59/1, 58/1, 657/1, 86/1, 85/1, 83/3, 83/4, 83/5, 616/1, 82/2, 82/3, 82/1, 81/1, 55/1, 54/1, 78/1, 52/1, 51/1, 50/1, 74/1, 50/2, 49/3, 49/2, 48/1, 126/22, 125/2, 126/21, 124/2, 126/20, 126/19, 123/5, 123/6, 626/1, 141, 140/2, 140/4, 140/3, 139/5, 139/3, 139/4, 131/1, 129, 210/3, 128/3, 128/2, 127/1, 126/7, 126/16, 123/4, 121/3, 121/2, 120/5, 184, 121/1, 715/1, 715/2, 182, 120/2, 119/1, 118, 117/1, 115/2, 660, 171/1, 662, 159/4, 160, 162, 161/1, 161/2, 163, 164, 165/5, 679/1 obręb ewid. 6 Wola Sernicka Kolonia Gmina Serniki
1/A/2019 Wniosek o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Górka gm. Kock na działkach nr ewid. 899/1, 829/1, 935, 899/3, 938/1 obręb ewid. 2 Kock Rolny, działkach nr ewid. 517, 523, 519, 516, 502, 500, 498, 499, 488, 480, 107, 608/1, 608/2, 106/4, 106/5, 103/4, 103/5, 645, 159, 702, 699/5, 693, 692, 691, 688/2, 682/1, 686, 685, 675, 665, 680, 941, 1005, 1002, 1001/5, 1001/4, 1001/2, 997, 1140, 996, 994, 982, 980 obręb ewid. 7 Górka Kocka i działkach nr ewid. 91/1, 153/1, 152/2, 92/1, 91/3 obręb ewid. 8 Górka Kocka Kolonia Gmina Kock
Strony:  Poprzednia strona 1 2 3 4 5
Znaleziono : 48
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!