Nr karty: 1/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-01-29 09:04:58
Data modyfikacji : 2020-01-29 09:04:58
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej w miejscowości Łucka, Łucka Kolonia, gmina Lubartów na działkach nr ewid. 715/2, 716/4, 418/7, 717/2, 718/2, 525/3, 719/2, 720/2, 422/9, 721/2, 423/11, 722/2, 723/2, 424/7, 724/2, 725/2, 425/11, 726/2, 426/11, 727/2, 427/10, 728/2, 428/3, 729/2, 429/9, 730/2, 430/6, 731/2, 430/8, 732/2, 4231/9, 733/2, 432/7, 432/5, 434/2, 433/10, 735/2, 435/7, 736/4, 436/9, 738/2, 438/2, 739/2, 439/7, 740/2, 440/12, 741/2, 441/12, 742/2, 442/7, 743/2, 443/9, 744/2, 443/3, 746/5, 748/2, 447/9, 749/2, 451/3, 750/2, 453/2, 751/2, 455/14, 753/2, 456/5, 754/2, 457/12, 755/2, 460/2, 756/2, 461/2, 757/2, 462/8, 758/4, 758/6, 759/4, 464/2, 759/6, 465/14, 760/6, 466/9, 467/9, 468/9, 470/8, 471/7, 473/6, 474/10, 475/5, 476/7, 477/7, 478/11, 479/8, 480/4, 481/8, 482/13, 484/2, 486/2, 487/7, 488/10, 489/5, 491/4, 493/2, 494/13, 495/4, 497/5, 498/13, 499/13, 500/5, 501/11, 503/2, 504/12, 505/5, 507/12, 507/13, 508/12, 511/10, 512/5, 514/4, 516/2, 519/5, 520/12, 521/15, 524/4 obręb ewid. 8 Łucka; 1146/31, 1146/34, 1146/37, 1147/14, 1147/18, 1147/17 obręb ewid. 7 Łucka Kolonia .
3.
Znak sprawy
AIB.6740.3.2.2020
4.
Data złożenia
2020-01-24
5.
Dane wnioskodawcy
Wójt Gminy Lubartów, Lubelska 18A, 21-100, Lubartów
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!