Nr karty: 1/A/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-01-12 13:42:18
Data modyfikacji : 2023-01-12 13:42:18
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o pozwolenie na budowę wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o mocy 0,69984MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV
3.
Znak sprawy
AIB.6740.12.2023
4.
Data złożenia
2023-01-05
5.
Dane wnioskodawcy
SFT SP. z o.o., Wojciechowska 9A, 20-704, Lublin
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 203-205, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!