Nr karty: 1/A/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-01-11 14:38:15
Data modyfikacji :
2024-01-26 08:50:23

Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola osika z działki nr ewid. 180/2 obręb 5-Gawłówka gm. Michów
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.40.2023
4.
Data złożenia
2023-09-04
5.
Dane wnioskodawcy
Gmina Michów, Michów, Rynek I 16, 21-140, Michów
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!