Nr karty: 1/B/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-01-30 10:05:56
Data modyfikacji : 2023-01-30 10:05:56
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku topola z działki nr ewid. 1385 obręb 14-Tarkawica, gm. Ostrówek
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.61.2022
4.
Data wydania i miejsce wydania
2023-01-17
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Ostrówek, Ostrówek, 21-102, Ostrówek
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!