Nr karty: 1/B/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-01-12 13:43:36
Data modyfikacji :
2024-01-26 08:49:05

Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z działki nr ewid. 199/4 obręb 19-Wandzin, gm. Lubartów i nr ewid. 394 obręb 6-Lisów, gm. Lubartów
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.44.2023
4.
Data wydania i miejsce wydania
2023-09-20
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Lubartów, Lubelska 18 A, 21-100, Lubartów
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!