Nr karty: 12/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-07-22 14:40:45
Data modyfikacji : 2021-07-22 14:40:45
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 szt. drzew z terenu pasa drogowego publicznej drogi gminnej nr 103342L w m. Kamienowola, (działka nr ewid. 623 obręb 7 – Kamienowola, gm. Ostrówek) oraz z terenu pasa drogowego publicznej drogi gminnej nr 103341L w m. Kamienowola (działka nr ewid. 431 obręb 7 – Kamienowola, gm. Ostrówek)
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.11.2021
4.
Data złożenia
2021-03-03
5.
Dane wnioskodawcy
Gmina Ostrówek, Ostrówek, 21-102, Ostrówek
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!