Nr karty: 12/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-06-09 15:24:00
Data modyfikacji : 2020-06-09 15:24:00
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieDecyzja o wydaniu zezwolenia na na usunięcie 4 szt. drzew z rodzaju lipa z działek nr ewid. 1303 i 747 obręb 14 Talczyn gm. Kock
3.Znak sprawyRLŚ.613.62.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2020-03-16
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Starosta Lubartowski
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyGmina Kock, Jana Pawła II 29, 21-150, Kock
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia91/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!