Nr karty: 15/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-06-23 15:22:58
Data modyfikacji : 2020-06-23 15:22:58
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieDecyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa wielopniowego z rodzaju wiąz z działki nr ewid. 581/2 obręb 18 - Trzciniec gm. Lubartów
3.Znak sprawyRLŚ.613.1.2020
4.Data wydania i miejsce wydania2020-02-27
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Starosta Lubartowski
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyGmina Lubartów, Lubelska 18A A, 21-100, Lubartów
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia5/A/2020
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!