Nr karty: 2/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-02-07 09:39:28
Data modyfikacji : 2020-02-07 09:39:28
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o pozwolenie na rozbudowę drukarni Dako- hala magazynowa etap IV, pompownia pożarowa wraz ze zbiornikami wody, przebudowa sieci i instalacji zewnętrznych, rozbudowa układu drogowego na działkach nr ewid.: 23/1,21/2,22/2,23/6,24/2,25,26,27/3,27/4,28/2,29,30/2,31/2,32,33,34/2,35/3,35/5,35/7,36,37,38,39,40,41/2,42/1,42/2,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60/1,60/2,81/4, obręb ewid. 9 - Glinianka, Lubartów
3.
Znak sprawy
AIB.6740.83.2020
4.
Data złożenia
2020-02-05
5.
Dane wnioskodawcy
Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy Sp. J., Nowodworska, 21-100, Lubartów
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starostwo Powiatowe w Lubartowie Wydział Architektury i Budownictwa
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!