Nr karty: 2/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-04-14 09:08:57
Data modyfikacji : 2021-04-14 09:08:57
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o pozwolenie na budowę obory wolnostojącej dla krów mlecznych na ruszcie w systemie bezściółkowym wraz ze zbiornikiem na gnojowicę, zbiornikiem na ścieki, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, przyłączem wodociągowym oraz wlz
3.
Znak sprawy
AIB.6740.212.2021
4.
Data złożenia
2021-04-08
5.
Dane wnioskodawcy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 201-203, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!