Nr karty: 2/A/2024
Drukuj Data publikacji : 2024-02-07 08:43:13
Data modyfikacji : 2024-02-07 08:43:13
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbudowę drukarni Dako o budynek portierni z zadaszeniem i dwiema wagami dla samochodów ciężarowych na działkach nr ewid.: 21/4, 22/4, 23/6, 24/2, obręb ewid. 9 - Glinianki, m. Lubartów
3.
Znak sprawy
AIB.6740.47.2024
4.
Data złożenia
2024-02-06
5.
Dane wnioskodawcy
Drukarnia Dako, Nowodworska, 21-100, Lubartów
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-203, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!