Nr karty: 2/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-03-17 15:19:58
Data modyfikacji :
2020-03-17 15:22:50

Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z rodzaju lipa z terenu pasa drogi gminnej nr 103675L w m. Ostrówek, działka nr ewid. 169 obręb 12 Ostrówek Wieś gm. Ostrówek
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.56.2019
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-02-05
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Ostrówek, Ostrówek, 21-102, Ostrówek
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!