Nr karty: 24/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-19 15:17:37
Data modyfikacji : 2020-08-19 15:17:37
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.33.2014 z dnia 23.01.2015 r. udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lubartowie przy ul. Przemysłowej 24, na terenie działki nr ewid. 55/20 obręb 13-Łucka, gm. Miasto Lubartów
3.
Znak sprawy
RLŚ.6233.7.2020
4.
Data złożenia
2020-02-19
5.
Dane wnioskodawcy
Us�ugi Transportowe Towarowe, Skup Surowc�w Wt�rnych Dariusz Sidor, Hutnicza 10/47, 20-218, Lublin, 432244360
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Operat przeciwpożarowy, postanowienie, zaświadczenie i oświadczenia o niekaralności
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydzia� Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!