Nr karty: 25/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-20 14:15:30
Data modyfikacji : 2020-08-20 14:15:30
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.6.2016 z dnia 25.07.2016 r., zmienionej decyzją Starosty Lubartowskiego RLŚ.6220.6.2019 z dnia 02.10.2019 r., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji spirytusu surowego w m. Przytoczno na działce nr ewid. 3/196 obręb 6-Przytoczno PGR, gm. Jeziorzany
3.
Znak sprawy
RLŚ.6220.2.2020
4.
Data złożenia
2020-06-08
5.
Dane wnioskodawcy
Gospodarstwo Ekologiczne "PRZYTOCZNO" GraĹźyna Kraciuk, Przytoczno 15/1, 21-146, Jeziorzany
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydzia� Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!