Nr karty: 26/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-21 14:26:16
Data modyfikacji : 2020-08-21 14:26:16
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Kamionce na terenie działek nr ewid. 1911/7 i 1911/23 obręb 10 – Kamionka, gm. Kamionka
3.
Znak sprawy
RLŚ.6233.8.2020
4.
Data złożenia
2020-02-19
5.
Dane wnioskodawcy
Firma Handlowo-Us�ugowa Robert Sidor, Hutnicza 10/47, 20-218, Lublin
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
opinia przeciwpożarowa, decyzja środowiskowa, zaświadczenie i oświadczenia o niekaralności
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydzia� Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!