Nr karty: 27/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-24 12:06:39
Data modyfikacji : 2020-08-24 12:06:39
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.17.2017 z dnia 09.01.2018 r., udzielającej zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Lubartowie przy ul. Nowodworskiej 7 na działce nr ewid. 18/1 obręb 9 Glinianki m. Lubartów
3.
Znak sprawy
RLŚ.6233.12.2020
4.
Data złożenia
2020-03-04
5.
Dane wnioskodawcy
Piotr Serwiak P.P.H.U. "DAGON", Nowodworska 7, 21-100, Lubart�w, 060564865
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!