Nr karty: 28/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-24 12:22:01
Data modyfikacji : 2020-08-24 12:22:01
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w Ostrowie Lubelskim przy ul. Spółdzielczej 8 na działce nr ewid. 979/4 obręb - 2 Ostrów Lubelski - Rolny gm. Ostrów Lubelski
3.
Znak sprawy
RLŚ.6233.20.2020
4.
Data złożenia
2020-04-22
5.
Dane wnioskodawcy
MMF s.c., Tar�o 12, 21-104, Nied�wiada, 061478866
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydzia� Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!