Nr karty: 3/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-01-18 13:45:55
Data modyfikacji : 2019-01-18 13:45:55
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Golianek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o zmianę decyzji Nr 670/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. o pozwoleniu na budowę budynku centrum badawczo-rozwojowego wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, odgromową, c.o. i wod.-kan., zbiornikiem technologicznym, zbiornikiem retencyjnym oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej w m. Lubartów na działkach nr ewid. 34/3, 36/3, 37, 38, 39/3, 42/3, 43/3, 44, 45/3, 49/3, 50, 51/3, 54/3, 55, 56/2, 63/3, 64 obręb ewid. 8 Za Fabryką
3.Znak sprawyAIB.6740.27.2019
4.Data złożenia2019-01-17
5.Dane wnioskodawcyWOLCO Sp. z o.o., ul. Związkowa 23, 20-148, Lublin
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!