Nr karty: 3/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-04-22 14:58:50
Data modyfikacji : 2021-04-22 14:58:50
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi powiatowej nr 1536 L Sułoszyn-Żurawiniec od kilometra 5+302,57 do kilometra 7+373,00 na działkach tak jak w projekcie
3.
Znak sprawy
AIB.6740.3.2.2021
4.
Data złożenia
2021-04-20
5.
Dane wnioskodawcy
Zarząd Powiatu Lubartowskiego, Słowackiego 8, 21-100, Lubartów
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!