Nr karty: 3/A/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-03-02 11:07:41
Data modyfikacji : 2023-03-02 11:07:41
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1432 L Przytoczno-Walentynów" na działkach nr ewid.: 452, 407, 178, 1, 372, 431, 389, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 196, 195, 194, 193, 192, 109, 886, 53, 5, 4, 542, 3, 2, 1087, 1086, 995, 997, 912, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 927,926, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951 obręb ewid. Przytoczno; 786, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 205/1, 205/2, obręb ewid. Wola Blizocka; 890, 652, 651, 649, 646/4, 639, 638, 635, 634, 633, 632, 631, 630, 629, 628, 623, 622, 621, 620, 619, 618, 617, 616, 614, 613, 755, 610, 609, 608, 607, 605, 604/1, 603, 602, 601/1, 600, 599, 598, 406, 531/2, 531/4, 532, 533, 534, 536, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 668/2, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597/1, 597/2, 825, 269, 822/1, 822/2, 268/2, 267, 263/2, 263/1, 262/2, 107, 196, 77, 76, 75/1, 75/2, 74, 73, 71/1, 68, 67, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 785, 784, 783, 782/3, 781/2, 781/3, 780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 895/2, 767, 15, 765, 764, 763/2, 762, 761, 759, 758, 886, 1/2, 1/1, 406, 760, 436, 440, 442, 789, 800, obręb ewid. Walentynów, gm. Jeziorzany
3.
Znak sprawy
AIB.6740.3.1.2023
4.
Data złożenia
2023-02-27
5.
Dane wnioskodawcy
Zarząd Powiatu, Słowackiego 8, 21-100, Lubartów
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 203-205, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!