Nr karty: 3/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-03-18 09:38:31
Data modyfikacji : 2020-03-18 09:38:31
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o pozwoleniu na budowę dwóch budynków inwentarskich ( odchowalni i tuczarni) z wewnętrznymi instalacjami, silosami paszowymi ( poj. 2x22 + 2x5 t.), zewnętrznych instalacji energetycznych wlz, instalacji zbiornikowej na gaz płynny z dwoma zbiornikami o poj. 6700l., własnego ujęcia wody z zewnętrzną instalacją wodociągową oraz zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, przydomowej oczyszczalni ścieków od budynku mieszkalnego
3.
Znak sprawy
AIB.6740.981.2019
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-02-18 - Lubartów
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starostwo Powiatowe w Lubartowie Wydział Architektury i Budownictwa
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Wnioskodawca jest osobź fizycznź, ktźrej dane osobowe podlegajź ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
NIE
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!