Nr karty: 3/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-02-08 15:05:33
Data modyfikacji : 2021-02-08 15:05:33
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6233.7.2018 z dnia 03.07.2018 r. udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji do odzysku odpadów metali i związków metali z elementów usuniętych ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w m. Cegielnia działka nr ewid. 93/1 obręb 3 Cegielnia gm. Ostrówek
3.
Znak sprawy
RLŚ.6233.14.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-01-11
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
HELIOS Lidia Skubisz, Pergolowa 4/70, 20-819, Lublin, 060189440
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!