Nr karty: 35/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-20 14:17:26
Data modyfikacji : 2020-08-20 14:17:26
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.6220.6.2016 z dnia 25.07.2016 r., zmienionej decyzją Starosty Lubartowskiego RLŚ.6220.6.2019 z dnia 02.10.2019 r., udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w instalacji do produkcji spirytusu surowego w m. Przytoczno na działce nr ewid. 3/196 obręb 6-Przytoczno PGR, gm. Jeziorzany
3.
Znak sprawy
RLŚ.6220.2.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-07-17
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gospodarstwo Ekologiczne "PRZYTOCZNO" GraĚźyna Kraciuk, Przytoczno 15/1, 21-146, Jeziorzany
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydzia� Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!