Nr karty: 36/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-02 13:57:29
Data modyfikacji : 2019-08-02 13:57:29
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Golianek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej nr 103669L w m. Sobolew Kolonia gm. Firlej od km 0+000.00 do km 0+598.91 na działkach nr ewid. (w nawiasach nr działek wydzielone w wyniku podziału geodezyjnego objęte planowaną inwestycją) 224/1, 224/2, 392, 210 (210/1), 205 (205/1), 204 (204/1), 388 (388/1, 388/2), 389 (389/1), 390 (390/1), 393 (393/1), 394 (394/1), 395/6 (395/8), 418/1 (418/4, 418/5) obręb ewid. 15 Sobolew Kolonia
3.Znak sprawyAIB.6740.3.1.2019
4.Data złożenia2019-03-25
5.Dane wnioskodawcyWójt Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21-136, Firlej
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
60/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!