Nr karty: 36/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-08-23 14:22:04
Data modyfikacji : 2021-08-23 14:22:04
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.26.2019 z dnia 01.08.2019 r. udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 103249L w m. Kamionka, działka nr ewid. 1673 obręb-10 Kamionka, gm. Kamionka
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.41.2021
4.
Data złożenia
2021-06-22
5.
Dane wnioskodawcy
Gmina Kamionka, Kamionka, Lubartowska 1, 21-132, Kamionka
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.26.2019 z dnia 01.08.2019 r. udzielającej zezwolenia na usunięcie drzew z terenu pasa drogi gminnej nr 103249L w m. Kamionka, działka nr ewid. 1673 obręb-10 Kamionka, gm. Kamionka
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!