Nr karty: 36/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-21 14:28:08
Data modyfikacji : 2020-08-21 14:28:08
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów w Kamionce na terenie działek nr ewid. 1911/7 i 1911/23 obręb 10 – Kamionka, gm. Kamionka
3.
Znak sprawy
RLŚ.6233.8.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-06-22
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Firma Handlowo-Us�ugowa Robert Sidor, Hutnicza 10/47, 20-218, Lublin
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydzia� Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!