Nr karty: 37/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-02 14:00:07
Data modyfikacji :
2019-08-02 14:24:36

Zmodyfikowane przez : Katarzyna Golianek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o pozwolenie na budowę siedliska zagrodowego, w tym budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków inwentarskich (pełniących funkcję odchowalni i tuczarni) wraz z instalacjami, infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami budowlanymi tj. silosami paszowymi i zbożowymi, instalacją zbiornikową na gaz płynny propan-butan z dwoma naziemnymi zbiornikami o poj. 6700 dm3 każdy oraz studni głębinowej jako własnego ujęcia wody w m. Głębokie gm. Uścimów na działce nr ewid. 56, 57, 58 obręb ewid. 2 Głębokie
3.Znak sprawyAIB.6740.194.2019
4.Data złożenia2019-03-26
5.Dane wnioskodawcyWnioskodawca jest osobą fizyczną, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 i poźn.).
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!