Nr karty: 37/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-08-23 14:42:10
Data modyfikacji : 2021-08-23 14:42:10
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z działki nr ewid. 122 obręb 3-Cegielnia, gm. Ostrówek
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.43.2021
4.
Data złożenia
2021-07-23
5.
Dane wnioskodawcy
Gmina Ostrówek, Ostrówek, 21-102, Ostrówek
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!