Nr karty: 38/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-10-27 13:16:22
Data modyfikacji : 2020-10-27 13:16:22
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działek nr ewid. 211/2, 213/2, 214/2 i 218/4 obręb 1 – Abramów, gm. Abramów
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.28.2020
4.
Data złożenia
2020-07-09
5.
Dane wnioskodawcy
Gmina Abramów, Abramów, Szkolna 2, 21-143, Abramów
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!