Nr karty: 38/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-08-24 12:24:07
Data modyfikacji : 2020-08-24 12:24:07
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na zbieranie odpadów w Ostrowie Lubelskim przy ul. Spół‚dzielczej 8 na działce nr ewid. 979/4 obręb - 2 Ostrów Lubelski - Rolny gm. Ostrów Lubelski
3.
Znak sprawy
RLŚš.6233.20.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-08-12
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
MMF s.c., Tar�o 12, 21-104, Nied�wiada, 061478866
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydzia� Rolnictwa, Le�nictwa i Ochrony �rodowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!