Nr karty: 4/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-03-18 15:07:54
Data modyfikacji : 2020-03-18 15:07:54
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.48.2019 z dnia 23.10.2019 r., stanowiącej zezwolenie na usunięcie drzewa z rodzaju lipa z działki nr ewid. 147 obręb 10 Uścimów Stary gm. Uścimów
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.48.2019
4.
Data złożenia
2020-02-25
5.
Dane wnioskodawcy
Gmina Uścimów, Uścimów 37, 21-109, Uścimów
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!