Nr karty: 4/A/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-03-18 15:07:54
Data modyfikacji : 2020-03-18 15:07:54
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o zmianę decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.48.2019 z dnia 23.10.2019 r., stanowiącej zezwolenie na usunięcie drzewa z rodzaju lipa z działki nr ewid. 147 obręb 10 Uścimów Stary gm. Uścimów
3.Znak sprawyRLŚ.613.48.2019
4.Data złożenia2020-02-25
5.Dane wnioskodawcyGmina Uścimów, Uścimów 37, 21-109, Uścimów
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
5/B/2020
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji-
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagi-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!