Nr karty: 4/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-07-21 09:10:10
Data modyfikacji : 2021-07-21 09:10:10
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 131/1 obręb 7-Firlej, gm. Firlej
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.1.2021
4.
Data złożenia
2021-01-22
5.
Dane wnioskodawcy
Gmina Firlej, Firlej, Rynek 1, 21-136, Firlej
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!