Nr karty: 4/A/2023
Drukuj Data publikacji : 2023-03-02 11:35:39
Data modyfikacji : 2023-03-02 11:35:39
Zmodyfikowane przez : Sylwester Iwanek
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 1517 L na odcinku Natalin-Rudzienko Kolonia na działkach nr ewid.: 1, 100, 101, 5/1, 5/2, 6, 107, 106/2, 106/1, obreb ewid. Natalin, gm. Michów; 1, 247, 35, 64, 2, 3/1, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 15, 17/1, 18/1, 19, 20, 21/1, 25/1, 26/1, 28/6, 28/8, 28/9, 356, 29, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 34, 249/1, 65, obręb ewid. Rudzienko Kolonia, 1379/2, 1339, 1358, 1380, 1379/1, 1338, 1357, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1421, 1422, 1423, 1423, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1165, 1443, 1444, 1445, obręb ewid. Michów Wieś, gm. Michów
3.
Znak sprawy
AIB.6740.3.2.2023
4.
Data złożenia
2023-03-02
5.
Dane wnioskodawcy
Zarząd Powiatu, Słowackiego 8, 21-100, Lubartów
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 203-205, (0-81) 855-20-61
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!