Nr karty: 4/B/2020
Drukuj Data publikacji : 2020-03-18 14:52:27
Data modyfikacji : 2020-03-18 14:52:27
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Zmiana decyzji Starosty Lubartowskiego znak: RLŚ.613.12.2019 z dnia 25.02.2020 r., stanowiącej zezwolenie na usunięcie 4 szt. drzew gatunku topola biała z terenu pasa drogi gminnej w m. Babczyzna, działka nr ewid. 192 obręb 2 Babczyzna gm. Ostrówek
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.12.2019
4.
Data wydania i miejsce wydania
2020-02-25
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Ostrówek, Ostrówek, 21-102, Ostrówek
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 206, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!