Nr karty: 4/B/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-02-15 15:17:32
Data modyfikacji : 2021-02-15 15:17:32
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienie
Decyzja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr ewid. 372 obręb 8 - Serniki Kolonia, gm. Serniki, działki nr ewid. 590/1 obręb 3 – Nowa Wola, gm. Serniki oraz działki nr ewid. 118/2 obręb 4 – Nowa Wieś, gm. Serniki
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.48.2020
4.
Data wydania i miejsce wydania
2021-02-08
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie*
Starosta Lubartowski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Serniki, Serniki 1A, 21-107, Serniki
7.
Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne
TAK
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!