Nr karty: 40/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-02 14:10:58
Data modyfikacji : 2019-08-02 14:10:58
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Golianek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 103202L wraz z włączeniem do drogi wewnętrznej w m. Marcinów i Sosnówka gm. Abramów w ramach inwestycji: Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 103202L i 103239L oraz powiatowej nr 1523L w m. Sosnówka na działkach nr ewid. 389, 390, 867/1, 874, 898 obręb ewid. 6 Marcinów, 246, 2237/1, 2240, 2242, 2235 obręb ewid. 8 Sosnówka
3.Znak sprawyAIB.6740.3.3.2019
4.Data złożenia2019-04-03
5.Dane wnioskodawcyWójt Gminy Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143, Abramów
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
64/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!