Nr karty: 40/A/2021
Drukuj Data publikacji : 2021-08-25 10:40:00
Data modyfikacji : 2021-08-25 10:40:00
Zmodyfikowane przez : Anna Wadowska
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba z terenu pasa drogowego drogi publicznej nr 103 271L w m. Siedliska, gm. Kamionka, z działki nr ewid. 180 obręb 15-Siedliska, gm. Kamionka
3.
Znak sprawy
RLŚ.613.31.2021
4.
Data złożenia
2021-05-17
5.
Dane wnioskodawcy
Gmina Kamionka, Kamionka, Lubartowska 1, 21-132, Kamionka
6.
Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.
Nazwa organu - adresata wniosku
Starosta Lubartowski
8.
Miejsce przechowywania
Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 209, (081) 855-23-22
9.
Informacja o sposobie zakonczenia postepowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowien )
10.
Zastrzeżenia dotyczące nieudostepniania informacji
-
11.
Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcy
Brak
12.
Uwagi
-
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!