Nr karty: 40/B/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-05 09:30:09
Data modyfikacji : 2019-08-05 09:30:09
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Golianek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienieDecyzja o pozwoleniu na budowę instalacji wewnętrznych: gazowej, sprężonego powietrza, wentylacji mechanicznej, pary wodnej w istniejącym zakładzie rozbioru i przetwórstwa mięsa oraz urządzenia - kontenera technicznego z wytwornicą pary na istniejącym obiekcie budowlanym - fundamencie wraz z izolowanym kominem w Lubartowie na działkach nr ewid. 71/6, 72/2 obręb ewid. 5 Nadrzeczna
3.Znak sprawyAIB.6740.98.2019
4.Data wydania i miejsce wydania2019-02-26 - Lubartów
5.Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie*Starosta Lubartowski
6.Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczyDrozd Spółka Jawna, ul. Wierzbowa 46, 21-100, Lubartów
7.Numer wpisu wniosku dotyczacego decyzji/postanowienia33/A/2019
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczneTAK
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienieBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!