Nr karty: 41/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-08-02 14:14:32
Data modyfikacji : 2019-08-02 14:14:32
Zmodyfikowane przez : Katarzyna Golianek
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek o zmianę decyzji Nr 140/08 z dnia 25 marca 2008 r. o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem techniczno-socjalno-biurowym z wewnętrznymi instalacjami oraz drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i miejscami postojowymi na działkach nr ewid. 36, 37, 38, 39, 40, 41/2, 42, 44, 45, 50, 56, 59, 60 położonych w Lubartowie obręb ewid. 9 Glinianki w zakresie usunięcia kładki transportowo-technicznej
3.Znak sprawyAIB.6740.235.2019
4.Data złożenia2019-04-09
5.Dane wnioskodawcyDrukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy Sp.J., ul. Nowodworska 1, 21-100, Lubartów
6.Wyszczególnienie załączników do wniosku
7.Nazwa organu - adresata wnioskuStarosta Lubartowski
8.Miejsce przechowywaniaStarostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Architektury i Budownictwa, 202-205, (0-81) 855-20-61
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
65/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjiBrak
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.UwagiBrak
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!